Lewis & Short

vela, ae, f., the Gallic name for the plant erysimon, Plin. 22, 25, 75, § 158.