Lewis & Short

* ĭnhĭbĭtĭo, ōnis, f. [inhibeo], a restraining: remigum, a rowing backwards: inhibitio autem remigum motum habet, et vehementiorem quidem remigationis navem convertentis ad puppim, Cic. Att. 13, 21, 3; v. inhibeo, I. A.