Lewis & Short

Lycōreus, ei and eos, m., a son of Apollo, Hyg. Fab. 161.