Lewis & Short

1. nascentĭa, ae, f. [nascor], birth (Vitruv.), Vitr. 9, 7.