Lewis & Short

quot-quŏt, adj. indecl. [quot].

  1. I. Lit., how many soever, as many soever as (class.): si leges duae aut si plures aut quotquot erunt conservari non possint, Cic. Inv. 2, 49, 145; Cat. 42, 1: quotquot eunt dies, i. e. daily, Hor. C. 2, 14, 5: quotquot sunt, id. S. 2, 7, 14.
  2. II. Transf., all, every: quoquot annis, Varr. L. L. 5, § 40 Müll. al.: mensibus, id. ib. 5, § 47 ib. (al. quot mensibus): quotquot enim promissiones Dei sunt, in illo est, Vulg. 2 Cor. 1, 20.