Lewis & Short

Vītumnus, i, m. [vita], the god that bestows life, the Life-god, Aug. Civ. Dei, 7, 2 fin.; Tert. adv. Nat. 2, 11.