Svenskt-grekiskt lexikon

C. W. Linder & C. A. Walberg

Titelsida · Förord · Tryckfel · Förkortningar

Uppslagsord:
Sidnummer:

Detta är en preliminär digitaliserad version av Svenskt-grekiskt lexikon från 1862, som än idag är den enda större ordboken för översättning från svenska till klassisk grekiska. Synpunkter på själva sidan tas tacksamt emot på e-postadress johan.winge@gmail.com.

Tänk på att använda gammelstavning vid uppslagning av ord! (T. ex. kan v behöva ändras till fv, ibland f, ibland även till hv i början på ord; vidare måste kv ändras till qu; ä skrivs ibland i stället för e och vice versa; h används där det är etymologiskt berättigat, som i theater, thron.)

(För ett engelskt-grekiskt alternativ, se English-Greek Dictionary av S. C. Woodhouse.)

Nästa sida