Lewis & Short

cuccuru (cŭcurru), a word of unknown signif.: Afranius in Cinerario: id me celabat cuccuru. An nomen est ut veru, genu? Charis. p. 214 P. (Afran. Com. Rel. v. 22 Rib.); cf. cucurio.