Lewis & Short

grātiīs (grātīs), v. gratia, B. fin.