Lewis & Short

No entries found. Showing closest matches:

Būca, ae, f., a town in Samnium, Mel. 2, 4, 6; Plin. 3, 12, 17, § 106.
Hence, Bū-cāni, ōrum, m., the inhabitants of Buca, Inscr. Murat. 1032, 4.

* būcaeda, ae, m. [bos-caedo], one who is whipped with thongs of ox-hide (cf. bos and bubulus), Plaut. Most. 4, 2, 1.

būcardĭa, ae, f., = βουκαπδία (oxheart), an unknown precious stone, perh. a kind of turquoise, Plin. 37, 10, 55, § 150.

bucca (not buccha), ae, f. [kindred with βύζω, βυκάνη; Fr. bouche].

 1. I. The cheek (puffed or filled out in speaking, eating, etc.; diff. from genae, the side of the face, the cheeks, and from mala, the upper part of the cheek under the eyes; v. Plin. 11, 37, 57, § 156 sqq.; mostly in plur.; class.): buccam implere, Cato ap. Gell. 2, 22, 29: sufflare buccas, Plaut. Stich. 5, 4, 42: inflare, id. ib. 5, 6, 7: rumpere buccas, to write bombast, Pers. 5, 13: sufflare buccis, Mart. 3, 17, 4.
  In violent anger (cf. in Gr. φυσᾶν τὰς γνάθους, δεινὰ φυσᾶν, etc.): quin illis Juppiter ambas Iratus buccas inflet, etc., * Hor. S. 1, 1, 21: pictus Gallusdistortus, ejectā linguā, buccis fluentibus, Cic. de Or. 2, 66, 266; id. Red. in Sen. 6, 13: fluentes pulsataeque buccae, id. Pis. 11, 25 B. and K.: purpurissatae (rouged), Plaut. Truc. 2, 2, 35.
  In blowing the fire: buccā foculum excitat, Juv. 3, 262 al.
  Hence,
    1. b. Dicere (scribere) quod or quidquid in buccam venit, a colloq. phrase, to speak (write) whatever comes uppermost, Cic. Att. 1, 12, 4; 7, 10 fin.; 14, 7, 2; Mart. 12, 24, 5.
     Also ellipt.: garrimus quidquid in buccam, Cic. Att. 12, 1, 2.
  1. B. Meton.
   1. 1. One who fills his cheeks in speaking, a declaimer, bawler: Curtius et Matho buccae, Juv. 11, 34 (jactanticuli, qui tantum buccas inflant et nihil dicunt, Schol.); cf.: bucca loquax vetuli cinoedi, Mart. 1, 42, 13: homo durae buccae, Petr. 43, 3; so of a trumpeter: notaeque per oppida buccae, Juv. 3, 35.
   2. 2. One who stuffs out his cheeks in eating, a parasite, Petr. 64, 12.
   3. 3. A mouthful: bucca panis, Petr. 44, 2; Mart. 7, 20, 8; 10, 5, 5.
 2. II. Transf.
  1. A. From men to animals; of croaking frogs, Plin. 11, 37, 65, § 173.
  2. B. In gen., a cavity; of the knee-joint, Plin. 11, 45, 103, § 250.

* buccĕa, ae, f. [bucca], a morsel, mouthful, August. ap. Suet. Aug. 76 fin.

buccella, ae, f. dim. [bucca],

 1. I. a small mouthful, morsel, Mart. 6, 75, 3; Apic. 7, 6; Vulg. Ruth, 2, 14: panis, Vulg. Gen. 18, 5.
 2. II. Small bread divided among the poor, Cod. Th. 14, 17, 5; cf. Salmas. Vop. Aur. 35.

buccellāris, e, adj. [buccellatum], farina,

 1. I. meal ground from biscuit, Plin. Val. 1, 6.
 2. II. Subst.: buccellāre, is, n., a cooking utensil, Marc. Emp. 23 (others, bucculari, from buccula, in the same signif.).

buccellātum, i, n. [buccella], soldiers’ biscuit, Amm. 17, 8, 2; Vulcat. Gall. Avid. Cass. 5, 4; Spart. Pesc. Nig. 10, 4; Cod. Th. 7, 4, 6; 7, 5, 2.

buccĭna, buccĭnātor, buccĭno, buccĭnum, and buccĭnus, v. bucina, etc.

bucco, ōnis, m. amplif. [bucca, one who has distended cheeks], a babbler, blockhead, fool (very rare): bucco = garrulus, quod ceteros oris loquacitate, non sensu exsuperat, Isid. Orig. 10, 30: stulti, stolidi, fatui, fungi, bardi, blenni, buccones, Plaut. Bacch. 5, 1, 2: macci et buccones, App. Mag. p. 325, 30.

buccŏnĭātis vītis, a species of vine in Thurium, the fruit of which is not gathered until after the first frost, Plin. 14, 3, 4, § 39.

buccŭla (būcŭla), ae, f. dim. [bucca].

 1. I. A little cheek or mouth, * Suet. Galb. 4: pressa Cupidinis buccula, App. M. 6, p. 182, 17; 3, p. 137, 40; Arn. 2, p. 73.
 2. II. In milit. lang.
  1. A. The beaver, that part of a helmet which covers the mouth and cheeks, παραγναθίς: bucculas tergere, Liv. 44, 34, 8; Juv. 10, 134; Capitol. Max. Jun. 3; Cod. Th. 10, 22, 1.
  2. B. Bucculae, two cheeks, one on each side of the channel in which the arrow of the catapulta was placed, Vitr. 10, 15, 3.

buccŭlārĭus, ii, m. [buccula, II.], the maker of beavers for helmets, Dig. 50, 6, 7 (6) dub. (Momms. bucularum structores).

* buccŭlentus, a, um, adj. [buccula, I.], having full cheeks or a large mouth, Plaut. Merc. 3, 4, 54.

Būcĕphălas, ae (-lus, i, Paul. ex Fest. p. 32 Müll.; Būcĕphăla, Jul. Val. Rer. Gest. Alex. M. 3, 11), m., = Βουκεφάλας (Macedon. = Βουκέφαλος, that which is arked with the figure of a bullock’s head—βοῦς, κεφαλή—or so called from the breadth of its forehead),

 1. I. the horse of Alexander the Great, Curt. 6, 5, 18; 9, 3, 23; Gell. 5, 2, 1; acc. Bucephalan, Plin. 8, 42, 64, § 154.
  Hence,
 2. II. Būcĕphăla, ōrum, n. (or -la, ae, f., Curt. 9, 3, 23; or -īa, ae, f.; or -ē, ēs, f., Just. 12, 8, 8; or -lŏs, i, f., Gell. 5, 2, 5), = Βουκέφαλα, a town in India, on the Hydaspes, built by Alexander, and named after his horse, Plin. 6, 20, 23, § 77; Sol. 45.

Būcĕphălus, i, m., a promontory in the Peloponnesus, Mel. 2, 3, 8; Plin. 4, 5, 9, § 18.

būcĕras, ătis, n., = βούκερας, a plant, otherwise called faenum Graecum, fenugreek, Plin. 24, 19, 120, § 184.

būcĕrĭus, a, um, v. bucerus.

būcĕrus (būcĕrĭus, Lucr. 2, 663), a, um, adj., = βούκερως, having the horns of a bullock, ox-horned (perh. only in the foll. exs.): bucerum pecus de bubus dicimus, Paul. ex Fest. p. 32 Müll.: bucera saecla, the race of horned caltle, Lucr. 5, 864; so id. 6, 1236; imitated by Ovid: armenta, * Ov. M. 6, 395: buceriae greges, Lucr. 2, 663 (quoted by Non. p. 80, 27, and p. 208, 21).

būcētum (būcīta, ōrum, n., Varr. L. L. 5, § 164 Müll.), i, n. [bos], a pasture for cattle, cow-pasture (very rare), Luc. 9, 185; Gell. 11, 1, 1; Sid. Ep. 2, 2.

būcĭna (not buccĭna), ae, f., = βυκάνη, a crooked horn or trumpet (while tuba is usually the straight trumpet; cf. Veg. Mil. 3, 3, 5 Stewech.).

 1. I. Lit., a shepherd’s horn, Varr. R. R. 2, 4, 20: bucina inflata, id. ib. 3, 13, 1; Col. 6, 23, 3; Prop. 4 (5), 10, 29.
 2. II. Transf.
  1. A. A war-trumpet: bello dat signum rauca cruentum Bucina, Verg. A. 11, 475: quā bucina signum Dira dedit, id. ib. 7, 519.
   In gen., as a signal employed in changing the four night-watches, and for waking the soldiers (cf. Dict. of Antiq.): te gallorum, illum bucinarum cantus exsuscitat, Cic. Mur. 9, 22: ubi secundae vigiliae bucinā datum signum esset, Liv. 7, 35, 1; Prop. 4 (5), 4, 63; Sil. 7, 154.
   1. 2. Hence, meton.: ad primam, secundam, etc., bucinam (for vigiliam), at the first, second, etc., watch: ut ad tertiam bucinam praesto essent, Liv. 26, 15, 6.
    It was also blown at the end of the evening meal, Tac. A. 15, 30 Nipp. ad loc.
  2. B. In other spheres of life; so for calling assemblies of the people: bucina datur: homines ex agris concurrunt, Cic. Verr. 2, 4, 44, § 96: bucina cogebat priscos ad verba Quirites, Prop. 4 (5), 1, 13; Curt. 3, 3, 8.
   For designating the hours of the day (which were divided into four parts), Sen. Thyest. 799; cf. bucino.
  3. C. Poet., a kind of circular, winding shell on which Triton blew, Triton’s shell, Ov. M. 1, 335 and 337; cf. bucinator.
  4. D. Trop.: foedae bucina famae, the trump of ill fame, Juv. 14, 152; cf. bucinator, II.

būcĭnātor (bucc-), ōris, m. [bucino],

 1. I. one who blew the bucina, a trumpeter, Caes. B.C. 2, 35; Petr. 26, 9; Varr. L. L. 6, § 75; Dig. 50, 6, 6; Inscr. Orell. 3522.
 2. II. Trop. (cf. bucina, II. D.), one who trumpets forth, blazes abroad: bucinator existimationis meae, Cic. Fil. ap. Cic. Fam. 16, 21, 2; Inscr. Orell. 3232.

Bucinna, ae, f., a small island near Sicily, Plin. 3, 8, 14, § 92.

būcĭno (bucc-), āvi, ātum, 1, v. n. [bucina], to blow the bucina, to sound or give a signal with the trumpet (mostly impers.; cf. Gr. σαλπίζειν): cum bucinatum est, Varr. R. R. 2, 4, 20: saepe declamante illo ter bucinavit, Sen. Contr. 3 praef.: bucinate in neomeniā tubā, Vulg. Psa. 81 (80), 4: Triton conchā sonaci leniter bucinat, App. M. 4, p. 157, 3; cf. bucina, II. C.

būcĭnum (bucc-), i, n. [bucina].

 1. I. The sound or blast of a trumpet, Plin. 9, 33, 52, § 103; 11, 10, 10, § 20.
  Hence, ad Bucinum, a quarter in Rome, Dig. 14, 4, 5, § 16.
 2. II. A shell-fish used in dyeing purple, Plin. 9, 36, 61, § 129 sq.

* būcĭnus (bucc-), i, m. [bucina], = bucinator, a trumpeter; of the cock, Petr. 74, 2.

būcŏlĭcus, a, um, adj., = βουκολικός, pertaining to shepherds, pastoral, bucolic.

 1. I. In gen.: Bucolicōn poëma, Virgil’s pastoral poetry, the Bucolics, Col. 7, 10, 8; and absol.: Būcŏlĭca, ōrum, n., = τὰ Βουκολικά, Bucolics, Ov. Tr. 2, 538: Bucolica Theocriti et Vergilii, Gell. 9, 9, 4; cf. Serv. ad Verg. E.1.
 2. II. Esp.
  1. A. Bucolice tome = βουκολικὴ τομή; in metre, the bucolic cœsura; that of an hexameter whose fourth foot is a dactyl, and ends a word (e. g. Verg. E. 3, 1: Dic mihi, Damoeta, cujum pecus? an Meliboei?), Aus. Ep. 4, 88.
  2. B. A species of panaces, Plin. 25, 4, 11, § 31.
  3. C. Būcŏlĭci, ōrum, m., a class of Egyptian soldiers, so called from their place of abode, Bucolica, Capitol. Ant. Phil. 21; Vulcat. Avid. Cass. 6, 7.

Būcŏlĭum, ii, n., = Βουκόλιον, a town in Arcadia, Plin. 4, 6, 16, § 20.

būcrānĭum, ĭi, n., = βουκράνιον, oxhead.

 1. I. A place of sacrifice, Inscr. Orell. 2322.
 2. II. A plant like a bullock’s head in shape, App. Herb. 86.

būcŭlus (also bōcŭlus), i, m. dim. [bos],

 1. I. a young bullock, a steer, Col. 6, 2, 4; Front. Strat. 1, 5, 26.
  More freq. and class.,
 2. II. Subst.: būcŭla, ae, f., a young cow, a heifer, Verg. G. 1, 375; 4, 11; id. E. 8, 86.
  1. B. As a work of art, Cic. Div. 1, 24, 48. The statue of a brazen cow at Athens, the work of Myron, was especially distinguished, Cic. Verr. 2, 4, 60, § 135; id. Div. 1, 24, 48; cf. Plin. 34, 8, 19, § 57.