Lewis & Short

No entries found. Showing closest matches:

Maedi (Mēdi), ōrum, m., = Μαῖδοι,

 1. I. a Thracian people on the borders of Macedonia, Plin. 4, 1, 1, § 3; 4, 11, 18, § 40; Liv. 26, 25, 6; 28, 5; Eutr. 5, 7.
  Hence,
 2. II. Mae-dĭcus (Mēd-), a, um, adj., = Μαιδικός, of or belonging to the Mædi.
  Subst.:
  Maedĭca, ae, f. (sc. terra or regio), the Mædian territory, Liv. 26, 25, 8; 40, 21; 22.

Mēdi, ōrum, m., = Μῆδοι, the Medes; poet. also for the Assyrians, Persians, Parthians, Mel. 1, 2, 5; Cic. Off. 2, 12, 41; Hor. C. 1, 2, 51; 2, 16, 6; Luc. 8, 386; Pers. 3, 53.
In sing.: Medusque et Indus, Hor. C. 4, 14, 42: pervigil, Val. Fl. 5, 604.
Hence,

 1. A. Mēdus, a, um, adj., Median, Assyrian, etc.: Hydaspes, Verg. G. 4, 211: acinaces, Hor. C. 1, 27, 5: sagittae, Prop. 3, 10 (4, 11), 11: flumen, i. e. doubtless the Euphrates, the most famous river of the remote East; though some understand it to mean the river Medus, a small branch of the Araxes, mentioned by Strabo, Hor. C. 2, 9, 21.
 2. B. Mēdĭa, ae, f., = Μηδία, a country lying between Armenia, Parthia, Hyrcania, and Assyria, the modern Azerbijan, Shirvan, Ghilan, and Mazanderan, Plin. 6, 26, 29, § 114; Verg. G. 2, 126.
 3. C. Mēdĭcus, a, um, adj., Median, Assyrian, Persian, etc.: vestis, Persian, Nep. Paus. 3: rura, Luc. 8, 368: arbor, the orange-tree, Plin. 12, 3, 7, § 15: mala, Assyrian, i. e. oranges, citrons, id. 15, 14, 14, § 47: smaragdi, id. 37, 5, 18, § 71: dea, i. e. Nemesis, a statue of Parian marble, Aus. Ep. 24, 54.
  Mē-dĭcus, i, m., a surname of the emperor Verus, on account of his victory over the Medes, Capitol. Verr. 7; v. Medica.

1. Mēdĭca, ae, f., = Μηδική [Media], an excellent kind of clover introduced from Media; Burgundy-clover, lucern (Medicago sativa), Verg. G. 1, 215; Plin. 18, 16, 43, § 144; Varr. R. R. 1, 42.

2. mĕdĭca, ae, a female physician; v 1. medicus, II. B.

mĕdĭcābĭlis, e, adj. [medicor].

 1. I. Pass., that can be healed or cured, curable (poet. and not ante-Aug.): nullis amor est medicabilis herbis, Ov. M. 1, 523; id. H. 5, 149: vulnus, Sil. 10, 416.
 2. II. Act., healing, curative, medicinal (post-Aug.): sucus, Col. 7, 10, 8: mel, Pall. Jan. 15, 19: carmen, soothing, Val. Fl. 4, 87.
  Hence, adv.: mĕ-dĭcābĭlĭter, medicinally (post-class.), Pall. Febr. 31, 2.

mĕdĭcābŭlum, i, n. [medicor], a healthy place (post-class.): aegris medicabula, App Flor. p. 353, 6.

mĕdĭcāmen, ĭnis, n. [medicor], a drug, medicament, in a good and a bad sense, meaning both a healing substance, remedy, medicine, and, as also medicamentum and the Gr. φάρμακον, a poisonous drug, poison (mostly poet. and in post-Aug. prose; only once in Cic.; cf., on the contrary, medicamentum).

 1. I. Lit., a remedy, antidote, medicine: violentis medicaminibus curari, * Cic. Pis. 6, 13: agrestia medicamina adhibent, Tac. A. 12, 51: facies medicaminibus interstincta, plasters, id. ib. 4, 57: medicamen habendum est, Juv. 14, 254: medicaminis datio vel impositio, Cod. Just. 6, 23, 28: potentia materni medicaminis, Pall. 3, 28: tantum (ejus) medicamina possunt quae steriles facit, Juv. 6, 595.
  1. B. Trop., a remedy, antidote (poet.): iratae medica mina fortia praebe, Ov. A. A. 2, 489 sq.. quasso medicamina Imperio circumspectare, Sil. 15, 7, 1.
 2. II. Transf.
  1. A. A poisonous drug, poison: infusum delectabili cibo boletorum venenum, nec vim medicaminis statim mtellectam, Tac. A. 12, 67: noxium, id. ib. 14, 51: impura, Flor. 2, 20, 7; Val. Fl. 8, 17.
  2. B. A coloring-matter, tincture, dye, Plin. 9, 38, 62, § 135: croceum, Luc. 3, 238.
   1. 2. In partic., a paint, wash, cosmetic: est mihi, quo dixi vestrae medicamina formae, Parvus, sed cura grande libellus opus, i. e. the treatise Medicamina faciei, Ov. A. A. 3, 205: facies medicamine attrita, Petr. 126.
  3. C. In gen., an artificial means of improving a thing: qui (caseus) exiguum medicaminis habet, i. e. rennet, Col. 7, 8: vitiosum, i. e. conditura, id. 12, 20: vina medicamine instaurare, Plin. 14, 20, 25, § 126: seminum, i. e. manure, id. 17, 14, 22, § 99.

mĕdĭcāmentārĭus, a, um, adj. [medicamentum], of or belonging to drugs or to poisons; only subst.

 1. I. mĕdĭcāmen-tārĭus, ii, m.
  1. A. A druggist, apothecary, Plin. 19, 6, 33, § 110.
  2. B. A preparer of poisons: homicida vel medicamentarius, Cod. Th. 3, 16, 1.
 2. II. mĕdĭcāmentā-rĭa, ae, f., a female mixer of poisons: moecha vel medicamentaria, Cod. Th. 3, 16, 1.
  1. B. The art of preparing drugs, pharmacy: medicamentaria a Chirone (reperta), Plin. 7, 56, 57, § 196.

mĕdĭcāmentōsus, a, um, adj. [medicamentum], that has a healing power, medicinal (perh. only ἅπαξ εἰρημ.; in Cato, R. R. 157, 2 dub.; al. medicamento): aqua, Vitr. 8, 3, 4.

mĕdĭcāmentum, i, n. [medicor], a drug, remedy, physic, medicine, medicament.

 1. I. Lit.: medicamentum alicui dare ad aquam intercutem, Cic. Off. 3, 24, 92: haurire, Plin. 24, 19, 113, § 174: sumere, to take, Curt. 3, 6, 3: componere, to compound, Plin. 32, 9, 34, § 106: somnificum, id. 37, 10, 57, § 158: medicamenta salubria, Liv. 8, 18: salutaria, Cic. N. D. 2, 53, 132.
  Also of remedies applied externally: medicamentis delibutus, Cic. Brut. 60, 217.
  1. B. Transf., like the Gr. φάρμακον, a drug, a potion.
   1. 1. A hurtful drug, poison: quaerit ibidem ab Hannibale, cur biberit medicamentum, Varr. ap. Non. 345, 23: coquere medicamenta, Liv. 8, 18: medicamentis partum abigere, Cic. Clu. 11, 32: medicamento sagittas tingere, Plin. 27, 11, 76, § 101: amatorium, a love-potion, philter, Suet. Calig. 50; of an enchanted potion, Plaut. Ps. 3, 2, 80.
   2. 2. A tincture for dyeing, a color, dye, mordant, Cic. Fragm. ap. Non. 521, 20: crassius, Sen. Q. N. 1, 3: rudia, Plin. 35, 6, 26, § 44.
   3. 3. A seasoning, condiment, Col. 12, 20.
   4. 4. A paint, wash, cosmetic, Sen. Ben. 7, 9, 2.
   5. 5. A plastering, Vop. Firm. 3.
 2. II. Trop.
  1. A. A remedy, relief, antidote (rare but class.): multorum medicamentum laborum, Cic. Clu. 71, 201: doloris medicamenta illa Epicurea, id. Fin. 2, 7, 22: panchrestum medicamentum (sc. pecunia), id. Verr. 2, 3, 65, § 152.
  2. B. (Acc. to I. B. 4.) An embellishment: medicamenta fucati candoris, et ruboris, Cic. Or. 23, 79.
  3. C. An enchantment: ne quid mali medicamenti inferretur, Plin. 28, 9, 37, § 142.

* mĕdĭcātĭo, ōnis, f. [medicor], lit., a healing, cure; hence, in agriculture, a besprinkling with vegetable juices, e. g., of lentils, to preserve them from the corn-worm, Col. 2, 10, 16.

mĕdĭcātor, ōris, m. [medicor], a physician (post-class.): annunciari Christum medicatorem, Tert. adv. Marc. 3, 17; Avien. Arat. 216.

1. mĕdĭcātus, a, um, Part. and P. a., v. medico.

2. mĕdĭcātus, ūs, m. [medicor], a charm (poet.), Ov. H. 12, 165.

mĕdĭcīna, ae, v. medicinus, II.

mĕdĭcīnālis, e, adj. [medicina], of or pertaining to medicine, medical, medicinal (not ante-Aug.): ars, Cels. praef.: cucurbitulae, cupping-glasses, Plin. 32, 10, 42, § 123: mortarium, id. 36, 22, 43, § 157: scalprum, Scrib. Compos. 53: digitus, the next to the little finger, Macr. S. 7, 13.

mĕdĭcīnus, a, um, adj. [1. medicus], of or belonging to a physician or surgeon, medical (as adj. only ante- and post-class.; as subst. class.).

 1. I. Adj.: ars, the healing art, medicine, Varr. L. L. 5, § 93 Müll.; Hyg. Fab. 274; Aug. Conf. 4, 3.
 2. II. Subst.: mĕdĭcīna, ae, f.
  1. A. (Sc. ars.) The healing or medical art, medicine, surgery: ut medicina (ars est) valetudinis, Cic. Fin. 5, 6, 16; id. Off. 1, 42, 151: medicina, quae ex observatione salubrium atque his contrariorum reperta est, Quint. 2, 17, 9: tertiam esse partem medicinae, quae manu curet, i. e. surgery, Cels. prooem. 7: medicinam excolere, id. ib.: exercere, Cic. Clu. 63, 178: facere, Phaedr. 1, 14, 2: factitare, to practise, Quint. 7, 2, 26: clarus medicinā, Plin. 25, 2, 5, § 15.
  2. B. (Sc. officina.) The shop of a physician or surgeon; the booth in which a physician waited on his patients and vended his medicines (rare; not in Cic.): in medicinis, in tonstrinis, Plaut. Am. 4, 1, 6; cf.: veteres absolute dicebant pistrinam et sutrinam et medicinam, Don. Ter. Ad. 4, 2, 45 (the taberna of the physician is mentioned in Plin. 29, 1, 6, § 12).
  3. C. (Sc. res.) A remedy, medicine.
   1. 1. Lit.: si medicus veniat, qui huic morbo facere medicinam potest, i. e. heal, cure, Plaut. Cist. 1, 1, 76: accipere medicinam, Cic. Att. 12, 21, 5.
    1. b. Transf.
     1. * (α) Like medicamentum, poison, Att. ap. Non. 20, 31 (Trag. Rel. v. 579 Rib.).
     2. (β) The pruning of vines, Plin. 17, 22, 35, § 191.
   2. 2. Trop., a remedy, relief, antidote (a favorite word of Cic.): singulis medicinam consilii atque orationis meae afferam, Cic. Cat. 2, 8, 17: sed non egeo medicinā: me ipse consolor, id. Lael. 3, 10: sublevatio et medicina, id. Rep. 2, 34, 59: temporis, id. Fam. 5, 16, 6: doloris, id. Ac. 1, 3: laboris, id. Fin. 5, 19, 54: calamitatis, id. Tusc. 3, 22, 54: quae sanaret vitiosas partes rei publicae, id. Att. 2, 1, 7: crede mihi, non ulla tua’st medicina figurae, i. e. no means of rendering beautiful, Prop. 1, 2, 7: periculorum, Cic. Sest. 23, 51: malorum, Ov. Tr. 5, 1, 33: curae, id. P. 1, 2, 43.
    In plur.: his quatuor causis totidem medicinae opponuntur, Cic. de Or. 2, 83, 339.

mĕdĭco, āvi, ātum, 1, v. a. [1. medicus], to heal, cure (poet. and in post-Aug. prose for the class. medeor).

 1. I. Lit.
     1. (α) With acc.: ego istum lepide medicabo metum, Plaut. Most. 2, 1, 40: (apes) odore galbani, Col. 9, 13, 7: vulneris aestus, Sil. 6, 98: furores, Nemes. Ecl. 2, 28.
     2. (β) With dat.: tremulis membris, Ser. Samm. 48, 902.
 2. II. Transf.
  1. A. To impart the virtue of a remedy, give healing power to: hoc fusum labris splendentibus amnem Inficit, occulte medicans, Verg. A. 12, 418.
  2. B. To besprinkle with the juice of herbs, to medicate: semina, to steep, Verg. G. 1, 193: semina omnia suco herbae quae sedum appellatur, medicare, Col. 11, 30, 40: exigua portione medicatur aqua, id. 6, 4, 4; 9, 13, 3: vinum medicatum, i. e. spurious, adulterated, id. 1, 6, 20: merum, Front. 2, 5, 12: ficus, Plin. 16, 27, 51, § 118.
  3. C. To color, dye, with tingere: capillos, Ov. Am. 1, 14, 6.
   Hence, mĕdĭcātus, a, um, P. a.
   1. 1. Besprinkled with juices, sprinkled, medicated (poet. and post-Aug.): semina suco herbae sedi, Col. 1, 3: sedes, places sprinkled with the juice of herbs, Verg. G. 4, 65: somnus, produced by a juice or a charm, Ov. H. 12, 107: fruges, Verg. A. 6, 420: lana medicata fuco, stained, dyed, Hor. C. 3, 5, 28: Amyclaeis medicatum vellus ahenis, Ov. R. Am. 707.
    To poison: boletum medicatum, i. e. poisoned, Suet. Claud. 44: herbae, Col. 11, 3, 64; cf.: medicata veneno tela, Sil. 7, 453: medicatae cuspidis ictus, id. 13, 197: mortui, embalmed, Mel. 1, 57.
   2. 2. Useful or good for healing, medicinal: aquae medicatae, Sen. Q. N. 3, 25, 9: sapor aquae, Plin. Ep. 8, 20, 4: fontes, Cels. 4, 5; Sen. Prov. 2, 1; Plin. 2, 93, 95, § 207: potio, Curt. 3, 6, 2: inguen, Juv. 12, 36.
    Comp.: lac bubulum medicatius, Plin. 28, 9, 33, § 124.
    Sup.: res medicatissimae, Plin. 28, 7, 23, § 78.

mĕdĭcor, ātus, 1, v. dep. a. [id.], to heal, cure.

 1. I. Lit. (poet. and in post-Aug. prose).
     1. (α) With dat.: senibus medicantur anhelis, Verg. G. 2, 135.
     2. (β) With acc.: cuspidis ictum, Verg. A. 7, 756.
 2. II. Trop., to cure, relieve (ante-class.): cum ego possim in hac re medicari mihi, Ter. And. 5, 4, 41: alicui, id. ib. 5, 1, 12: ego istum lepide medicabor metum, Plaut. Most. 2, 1, 40 Weise (Lorenz, medicabo).

mĕdĭcōsus, a, um, adj. [1. medicus], healing (post-class.): fomentationes, Cael. Aur. Tard. 2, 1.

1. mĕdĭcus, a, um [medeor], of or pertaining to healing, healing, curative, medical (as adj., poet. and in post-Aug. prose).

 1. I. Adj.: medicas adhibere manus ad vulnera, Verg. G. 3, 455: ars, Ov. Tr. 5, 6, 12: potus, Nemes. Cyn. 222: vis, Plin. 36, 27, 69, § 202: salubritas, id. 5, 16, 15, § 72: usus, id. 22, 25, 81, § 163: digitus, the next to the little finger (cf. medicinalis), id. 30, 12, 34, § 108.
  1. * B. Transf., magical: Marmaridae, medicum vulgus, ad quorum tactum mites jacuere cerastae, Sil. 3, 300.
 2. II. Subst.:
  1. A. mĕdĭcus, i, m.
   1. 1. A medical man, physician, surgeon (class.): medicus nobilissimus atque optimus quaeritur, Cic. Clu. 21, 57: medicum arcessere, Plaut. Men. 5, 2, 122: admovere aegro, Suet. Ner. 37: vulnerum, a surgeon, Plin. 29, 1, 8, § 22: caeduntur tumidae medico ridente mariscae, Juv. 2, 13; cf.: medicus ait se obligasse crus fractum Aesculapio, Apollini autem bracchium, Plaut. Men. 5, 3, 9: MEDICVS CLINICVS, CHIRVRGVS, OCVLARIVS, Inscr. Orell. 2983: AVRICVLARIVS, ib. 4227: IVMENTARIVS, ib. 4229; cf.: medici pecorum, Varr. R. R. 2, 7 fin.: LEGIONIS, Inscr. Orell. 448; 4996: DVPLARIVS TRIREMIS, ib. 3640: instrumentum medici, Paul. Sent. 3, 6, 62.
    Prov.: medice, cura teipsum, Vulg. Luc. 4, 23.
   2. 2. The finger next the little finger, Gr. δάκτυλος ἰατρικός, Auct. Her. 3, 20, 33.
  2. B. mĕdĭ-ca, ae, f., a female physician (post-class.), App. M. 5, p. 363 Oud.; Inscr. Orell. 4230 sq.; Inscr. Grut. 635, 9; 636, 1 sq.
   Also, a midwife, Interpr. Paul. Sent. 2, 24, 8; Ambros. Ep. 5.
  3. C. mĕdĭca, ōrum, n., medicinal herbs, Plin. 19, 5, 27, § 89.

2. Mēdĭcus, a, um, v. Medi, II. B.